Romeinse oorsprong

Al in het jaar 120 voor Christus komt de naam van het huidige Blomac voor in documenten over Narbonne. Blomac stamt zeker uit de Merovingische tijd, maar waarschijnlijk ligt de oorsprong in de Romeinse tijd. Dit gelet op de ontwikkeling van de naam "Blomac":
Van VILLA BULMADO (10e eeuw) tot BLUMATUM (12 e eeuw). Vervolgens wordt het BLOMATUM in de 15e, en BLOMAT in de 16e eeuw. Vanaf de 18e eeuw wordt het dorp BLOMAC genoemd.
Het oude kasteel van Blomac (10e tot de 17e eeuw) stond ongeveer tegen de kerk, waar nu de ‘chai' en wijnmakerij te vinden zijn. Het kasteel was in het bezit van de machtige abten van de abdij van Lagrasse. De abten waren Heren van Blomac. In 1635 ging het kasteel over in handen van de familie Comignan.